O životu i ljubavi

Sutra

Na vrhovima nekih gora su ostali tragovi jedne prošlosti... Ostavljeni da sa visina gledaju daleko u sutra. U ona sutra što su suncem obasjana kao osmehom, ona sutra čije radosti će oprostiti svakom juče što je tugu čuvalo... Na tim vrhovima sa golim proplancima su ostavljene prošlosti kojima je vreme isteklo. Ostavljene su da se… Pročitajte više Sutra

O životu i ljubavi

Jutro je

Budan sam. Ne otvaram oči, ali sam budan. Znam da jesam jer ne sanjam više. A lepo sam sanjao... Ih! Baš lepo sanjanje sam imao. Nema veze sad, probudio sam se i da vidim šta ću dalje... Nije baš da mi se ustaje. Mrdam se pomalo ispod pokrivača i znam da sam budan, nema greške.… Pročitajte više Jutro je

O životu i ljubavi

Senka

Odnekud, iza nekog ugla, izlete senka, kao nekog nekada poznatog. Samo senka, kao sećanje na nešto što je bilo. Pogledah, i ne videh odakle dolazi. Nikoga nema. A senka se ipak pojavila. Beše čudno. Senka bez čoveka. Bez bića kojem pripada. Bez izvora. Sama senka... Nisam je zgazio. Uplaših se da ne povredim nekoga. Obišao… Pročitajte više Senka